Logo Barczewo ZSP

Ogłoszenia o pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

SPRZĄTACZKA

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w niepełnym wymiarze czasu pracy – tj. 3/4 etatu; praca w godz. 15.00-21.00

1. Wymagania niezbędne:

-       minimum wykształcenie podstawowe,
-       umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
-       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
-       stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka.

 2. Wymagania dodatkowe:
-       umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły,                  dziećmi i ich rodzicami,
-       umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
-       odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
-       przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
-       sumienność i punktualność.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń szkolnych poprzez codzienne zamiatanie i zmywanie na mokro podłóg, odkurzanie parapetów i mebli, zmywanie tablic,
  2. Mycie drzwi  i okien,
  3. W czasie ferii zimowych i letnich mycie lamperii, pastowanie podłóg, odkurzanie książek,
  4. Czyszczenie urządzeń sanitarnych za pomocą środków odkażających i czyszczących. Zaopatrzenie toalety w mydło, ręcznik, papier toaletowy,
  5. Po sprzątnięciu sprawdzenie okien, kranów, drzwi, itp.

 

 4. Wymagane dokumenty:

a)     podanie o przyjęcie do pracy,
b)    Curriculum Vitae opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”
c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
d)     oświadczenie kandydata o niekaralności,
f)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

Wszystkie dokumenty winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy  złożyć osobiście  w sekretariacie Zespołu Szkół w Barczewie, ul. Północna 14  lub przesłać listownie na adres:

Zespół Szkół w Barczewie,
ul. Północna 14,  11-010 Barczewo,

 

w terminie do dnia 24 sierpnia  2022 roku  do godz.9.00.

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

6.  Dodatkowe informacje:

Kolejny etap wyboru kandydata (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się  w dniu  25.08.2022r. około godz. 10.00  - o czym zawiadomimy osoby zainteresowane telefonicznie.

Sporządził:       Ireneusz Sosnowski – Kierownik gospodarczy

                                                                                                  

                                                                                                      Dyrektor – Zbigniew Podlaski

Zapraszamy

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.